Historie

 

Het Christelijk Mannenkoor Con Amore uit Stedum is opgericht op 6 februari 1982. Toen het koor fuseerde met het Ten Boerster Mannenkoor bestond het koor 25 jaar. De leden Ties Bloema en Koos Beukema, leden van het eerste uur, hebben op het eerste concert na de fusie (op 15 april 2007) een oorkonde en aandenken gekregen vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van Con Amore. 

 

Het Chr. Mannenkoor Cantate Domino is opgericht op 22 januari 1957. Grote stuwende kracht in de eerste jaren was Jan Zuidema. Vanwege een te klein aantal leden was het koor slapende tussen 1969 en 1972. In 1972 heeft het bestuur van het Chr. Mannenkoor Cantate Domino besloten tot heroprichting van het mannenkoor nu onder de naam Ten Boerster Mannenkoor. Ze heeft daartoe een vergadering belegd met de oud leden van het Mannenkoor Cantate Domino. In deze vergadering is besloten te heroprichting van het mannenkoor en de naam te veranderen in Ten Boerster Mannenkoor.

 

 

In februari 1972 steken enkele oud zangers van Cantate Domino de koppen bij elkaar en er wordt een vergadering belegd. Aanwezig in café Groeneveld voor de vergadering zijn oud leden en belangstellenden, zij waren uitgenodigd middels een advertentie in een krant.

Het bestuur bestond uit:

G. Oosterhuis - voorzitter, A. Klompien - plv, voorzitter, G. Rozema - secretaris, G.J. Winter - penningmeester en J. Vink - muziekcommissaris.

Besloten is tot oprichting van het Ten Boerster Mannenkoor – de tegoeden van het Mannenkoor Cantate Domino te schenken aan het Ten Boerster Mannenkoor. Een van de oud leden Sip Draisma wilde wel dirigeren, zijn vader was ook dirigent. Hij werd als dirigent benoemt voor 2 maanden. 

Ten Boerster Mannenkoor is gestart met 23 leden. De repetities werden destijds gehouden in cafe Groeneveld op de donderdagavond. De doorstart resulteert in zingen in de ereafdeling van Mannenkoren 12-03-1983 in de Oosterpoort met 190 punten!

Het Mannenkoor "Canta Libre" bestaat in zijn huidige vorm sinds 1 maart 2007. Het koor is ontstaan uit de fusie van twee van boven genoemde mannenkoren, ten eerste het Christelijk Mannenkoor "Con Amore" uit Stedum en ten tweede het "Ten Boerster Mannenkoor" uit Ten Boer. Eltjo Mulder, de toenmalige dirigent, heeft een belangrijke aandeel gehad in deze fusie.

 

Dirigenten

1957 - 1968 Jan Zuidema
1972 - 1992 Sip Draisma
1993  G. Damkat
1994 - 08/2003 Ria Reeze
09/2003 - 10/2014 Eltjo Mulder
11/2014 - 12/2014 Interim Ria Reeze 
01/2015 - heden Moniek Timmer

 

Begeleiding

1983 - 08/2003 Ria Reeze